Agenda van Gemeenteraad Gemeente De Haan, zitting van 02 sep 2021, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Notulen gemeenteraadszitting dd. 17.06.2021

2. Veiligheid - Besluit van de burgemeester dd. 24.06.2021 - Bekrachtiging

3. Financiën - Opvolgings- en financiële rapportering - 1e semester 2021 - Kennisneming

4. Gemeentelijke retributies - Verkoop van huisvuilzakken, gebruik van recyclagepark en ondergrondse containers - Goedkeuring

5. Intercommunales - IVBO - Buitengewone algemene vergadering - 03.11.2021 - Bespreking/goedkeuring

6. Intercommunales - IVBO - Bronophaling asbest - Goedkeuring

7. Intercommunales - IVBO - Beheer recyclagepark - Overname transport en verwerking - Goedkeuring

8. Intercommunales - WVI - Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis - Goedkeuring

9. Intercommunales - Vorming woonmaatschappij Blankenberge-De Haan-Zuienkerke - Advies

10. T.M.V.W. - Uitvoeren wegen-, riolerings - en omgevingswerken - Grotestraat (tussen Stationsstraat / Nieuwe Steenweg en Warvinge / Groenestraat)

11. Patrimonium - Kosteloze overname van grond in de Mezenlaan en de Katterekelaan - Goedkeuring

12. Patrimonium - Kosteloze overname van een strook grond langs de Vosseslag - Goedkeuring

13. Patrimonium - Aankoop in der minne van stroken grond langs de Grotestraat - Goedkeuring

14. Patrimonium - Aankoop in der minne van een strook grond langs de Grotestraat - Goedkeuring

15. Agentschap Zorg en Gezondheid - Samenwerkingsovereenkomst Bronopsporing COVID-19 - Verlenging

16. Lokaal Energie- en Klimaatpact - instap - Goedkeuring

17. Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Aanstellen vaststeller 'stilstaan en parkeren' (GAS 4)