Agenda van Gemeenteraad Gemeente De Haan, zitting van 07 okt 2021, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Notulen gemeenteraadszitting dd. 02.09.2021

2. Veiligheid - Besluit van de burgemeester dd. 01.09.2021 - Bekrachtiging

3. Brandweer - Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - Begroting 2022 en gemeentelijke toelage - Goedkeuring

4. Gemeentesubsidies aan verenigingen - 2021 - Goedkeuring

5. Overheidsopdrachten - Aankoop compacte huisvuilwagen - Raamakkoord Vlaamse overheid

6. Agentschap MDK - Samenwerkingsovereenkomst herinrichting duinengebied en dierenpark Wenduine - goedkeuring

7. Patrimonium - Onderhandse verkoop van stroken grond gelegen in de bedding van de afgeschafte gedeelten van de buurtweg nr. 4 - Goedkeuring

8. Patrimonium - Aankoop in der minne van stroken grond langs de Grotestraat - Goedkeuring

9. Rooilijnplan Grotestraat (vanaf Warvinge richting Zuienkerke) - Wijziging - Definitieve vaststelling

10. Onteigeningsplan Grotestraat (vanaf Warvinge tot grens met Zuienkerke) - Vaststelling verslag openbaar onderzoek

11. Onteigeningsplan Grotestraat (vanaf Warvinge tot grens met Zuienkerke) - Definitief onteigeningsbesluit

12. Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties