Gemeente De Haan

Gemeenteraad Gemeente De Haan

Gemeenteraad Gemeente De Haan

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente De Haan, zitting van 02 sep 2021, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 02 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Digitaal

Notulen gemeenteraadszitting dd. 17.06.2021

Goedgekeurd

1. Notulen gemeenteraadszitting dd. 17.06.2021

Veiligheid - Besluit van de burgemeester dd. 24.06.2021 - Bekrachtiging

Goedgekeurd

2. Veiligheid - Besluit van de burgemeester dd. 24.06.2021 - Bekrachtiging

Financiën - Opvolgings- en financiële rapportering - 1e semester 2021 - Kennisneming

Kennisneming

3. Financiën - Opvolgings- en financiële rapportering - 1e semester 2021 - Kennisneming

Gemeentelijke retributies - Verkoop van huisvuilzakken, gebruik van recyclagepark en ondergrondse containers - Goedkeuring

Goedgekeurd

4. Gemeentelijke retributies - Verkoop van huisvuilzakken, gebruik van recyclagepark en ondergrondse containers - Goedkeuring

Intercommunales - IVBO - Buitengewone algemene vergadering - 03.11.2021 - Bespreking/goedkeuring

Goedgekeurd

5. Intercommunales - IVBO - Buitengewone algemene vergadering - 03.11.2021 - Bespreking/goedkeuring

Intercommunales - IVBO - Bronophaling asbest - Goedkeuring

Goedgekeurd

6. Intercommunales - IVBO - Bronophaling asbest - Goedkeuring

Intercommunales - IVBO - Beheer recyclagepark - Overname transport en verwerking - Goedkeuring

Goedgekeurd

7. Intercommunales - IVBO - Beheer recyclagepark - Overname transport en verwerking - Goedkeuring

Intercommunales - WVI - Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis - Goedkeuring

Goedgekeurd

8. Intercommunales - WVI - Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis - Goedkeuring

Intercommunales - Vorming woonmaatschappij Blankenberge-De Haan-Zuienkerke - Advies

Goedgekeurd

9. Intercommunales - Vorming woonmaatschappij Blankenberge-De Haan-Zuienkerke - Advies
Tegen 1 januari 2023 dienen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor te vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Aan de bevoegde Vlaamse minister voor Wonen dient uiterlijk 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied naar voor geschoven. Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om gunstig advies te verlenen aan het voorstel tot vorming van een woonmaatschappij met werkingsgebied Blankenberge, De Haan, Zuienkerke.

T.M.V.W. - Uitvoeren wegen-, riolerings - en omgevingswerken - Grotestraat (tussen Stationsstraat / Nieuwe Steenweg en Warvinge / Groenestraat)

Goedgekeurd

10. T.M.V.W. - Uitvoeren wegen-, riolerings - en omgevingswerken - Grotestraat (tussen Stationsstraat / Nieuwe Steenweg en Warvinge / Groenestraat)

Patrimonium - Kosteloze overname van grond in de Mezenlaan en de Katterekelaan - Goedkeuring

Goedgekeurd

11. Patrimonium - Kosteloze overname van grond in de Mezenlaan en de Katterekelaan - Goedkeuring
Voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Mezenlaan en de Katterekelaan is het wenselijk om jegens een aantal eigenaars grond te verwerven. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van de stroken grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.

Patrimonium - Kosteloze overname van een strook grond langs de Vosseslag - Goedkeuring

Goedgekeurd

12. Patrimonium - Kosteloze overname van een strook grond langs de Vosseslag - Goedkeuring
Met het oog op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken langs de Vosseslag is het wenselijk dat de gemeente strook grond verwerft. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van deze strook grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.

Patrimonium - Aankoop in der minne van stroken grond langs de Grotestraat - Goedkeuring

Goedgekeurd

13. Patrimonium - Aankoop in der minne van stroken grond langs de Grotestraat - Goedkeuring
Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een aantal onderhandelde voorstellen tot aankoop waarmee de eigenaars hebben ingestemd.

Patrimonium - Aankoop in der minne van een strook grond langs de Grotestraat - Goedkeuring

Goedgekeurd

14. Patrimonium - Aankoop in der minne van een strook grond langs de Grotestraat - Goedkeuring
Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een akte die onder voorbehoud van goedkeuring is verleden.

Agentschap Zorg en Gezondheid - Samenwerkingsovereenkomst Bronopsporing COVID-19 - Verlenging

Goedgekeurd

15. Agentschap Zorg en Gezondheid - Samenwerkingsovereenkomst Bronopsporing COVID-19 - Verlenging

Lokaal Energie- en Klimaatpact - instap - Goedkeuring

Goedgekeurd

16. Lokaal Energie- en Klimaatpact - instap - Goedkeuring

Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

Kennisneming

17. Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

Gemeentelijke Administratieve Sancties - Aanstellen vaststeller 'stilstaan en parkeren' (GAS 4)

Goedgekeurd

1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Aanstellen vaststeller 'stilstaan en parkeren' (GAS 4)

<>1. Notulen gemeenteraadszitting dd. 17.06.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Veiligheid - Besluit van de burgemeester dd. 24.06.2021 - Bekrachtiging

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Financiën - Opvolgings- en financiële rapportering - 1e semester 2021 - Kennisneming

Pdf-versie
Kennisneming

<>4. Gemeentelijke retributies - Verkoop van huisvuilzakken, gebruik van recyclagepark en ondergrondse containers - Goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Intercommunales - IVBO - Buitengewone algemene vergadering - 03.11.2021 - Bespreking/goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Intercommunales - IVBO - Bronophaling asbest - Goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Intercommunales - IVBO - Beheer recyclagepark - Overname transport en verwerking - Goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Intercommunales - WVI - Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis - Goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Intercommunales - Vorming woonmaatschappij Blankenberge-De Haan-Zuienkerke - Advies

Tegen 1 januari 2023 dienen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor te vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Aan de bevoegde Vlaamse minister voor Wonen dient uiterlijk 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied naar voor geschoven. Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om gunstig advies te verlenen aan het voorstel tot vorming van een woonmaatschappij met werkingsgebied Blankenberge, De Haan, Zuienkerke.
Tegen 1 januari 2023 dienen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor te vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Aan de bevoegde Vlaamse minister voor Wonen dient uiterlijk 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied naar voor geschoven. Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om gunstig advies te verlenen aan het voorstel tot vorming van een woonmaatschappij met werkingsgebied Blankenberge, De Haan, Zuienkerke.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. T.M.V.W. - Uitvoeren wegen-, riolerings - en omgevingswerken - Grotestraat (tussen Stationsstraat / Nieuwe Steenweg en Warvinge / Groenestraat)

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Patrimonium - Kosteloze overname van grond in de Mezenlaan en de Katterekelaan - Goedkeuring

Voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Mezenlaan en de Katterekelaan is het wenselijk om jegens een aantal eigenaars grond te verwerven. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van de stroken grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
Voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Mezenlaan en de Katterekelaan is het wenselijk om jegens een aantal eigenaars grond te verwerven. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van de stroken grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12. Patrimonium - Kosteloze overname van een strook grond langs de Vosseslag - Goedkeuring

Met het oog op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken langs de Vosseslag is het wenselijk dat de gemeente strook grond verwerft. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van deze strook grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
Met het oog op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken langs de Vosseslag is het wenselijk dat de gemeente strook grond verwerft. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van deze strook grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13. Patrimonium - Aankoop in der minne van stroken grond langs de Grotestraat - Goedkeuring

Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een aantal onderhandelde voorstellen tot aankoop waarmee de eigenaars hebben ingestemd.
Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een aantal onderhandelde voorstellen tot aankoop waarmee de eigenaars hebben ingestemd.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Patrimonium - Aankoop in der minne van een strook grond langs de Grotestraat - Goedkeuring

Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een akte die onder voorbehoud van goedkeuring is verleden.
Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een akte die onder voorbehoud van goedkeuring is verleden.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. Agentschap Zorg en Gezondheid - Samenwerkingsovereenkomst Bronopsporing COVID-19 - Verlenging

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16. Lokaal Energie- en Klimaatpact - instap - Goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17. Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

Pdf-versie
Kennisneming

<>1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Aanstellen vaststeller 'stilstaan en parkeren' (GAS 4)

Pdf-versie
Goedgekeurd