Gemeente De Haan

Gemeenteraad Gemeente De Haan

Gemeenteraad Gemeente De Haan

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente De Haan, zitting van 07 okt 2021, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 07 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Gemeentehuis De Haan - Raadzaal

Notulen gemeenteraadszitting dd. 02.09.2021

Goedgekeurd

1. Notulen gemeenteraadszitting dd. 02.09.2021

Veiligheid - Besluit van de burgemeester dd. 01.09.2021 - Bekrachtiging

Goedgekeurd

2. Veiligheid - Besluit van de burgemeester dd. 01.09.2021 - Bekrachtiging

Brandweer - Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - Begroting 2022 en gemeentelijke toelage - Goedkeuring

Goedgekeurd

3. Brandweer - Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - Begroting 2022 en gemeentelijke toelage - Goedkeuring

Gemeentesubsidies aan verenigingen - 2021 - Goedkeuring

Goedgekeurd

4. Gemeentesubsidies aan verenigingen - 2021 - Goedkeuring

Overheidsopdrachten - Aankoop compacte huisvuilwagen - Raamakkoord Vlaamse overheid

Goedgekeurd

5. Overheidsopdrachten - Aankoop compacte huisvuilwagen - Raamakkoord Vlaamse overheid
Aankoop compacte huisvuilwagen vrachtwagen (euro 6 stap D) m ter vervanging van de huidige huisvuilwagen ( Euro 4 - 15 jaar oud). De vrachtwagen zal aangekocht worden via het raamakkoord tussen de Vlaamse Overheid en Volvo Trucks Belgium

Agentschap MDK - Samenwerkingsovereenkomst herinrichting duinengebied en dierenpark Wenduine - goedkeuring

Goedgekeurd

6. Agentschap MDK - Samenwerkingsovereenkomst herinrichting duinengebied en dierenpark Wenduine - goedkeuring
In opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust-afdeling Kust werd door het studiebureau Sweco een inrichtingsplan opgemaakt in overleg met de gemeente voor de duinen te Wenduine. De samenwerkingsovereenkomst, de plannen en de raming liggen ter inzage van de raadsleden in het dossier.

Patrimonium - Onderhandse verkoop van stroken grond gelegen in de bedding van de afgeschafte gedeelten van de buurtweg nr. 4 - Goedkeuring

Goedgekeurd

7. Patrimonium - Onderhandse verkoop van stroken grond gelegen in de bedding van de afgeschafte gedeelten van de buurtweg nr. 4 - Goedkeuring
De gemeenteraad besliste in zitting van 8 oktober 2020 tot definitieve afschaffing van twee gedeelten van de buurtweg nr. 4. De aangelanden werden in kennis gesteld van deze beslissing en de mogelijkheid geboden om een gedeelte van de afgeschafte delen van de buurtweg dat aan hun eigendom paalt aan te kopen. Een eigenaar heeft reeds op het voorstel ingegaan en gevraagd om de stroken grond aan zijn zoon te verkopen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de verkoop.

Patrimonium - Aankoop in der minne van stroken grond langs de Grotestraat - Goedkeuring

Goedgekeurd

8. Patrimonium - Aankoop in der minne van stroken grond langs de Grotestraat - Goedkeuring
Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een aantal onderhandelde voorstellen tot aankoop waarmee de eigenaars hebben ingestemd.

Rooilijnplan Grotestraat (vanaf Warvinge richting Zuienkerke) - Wijziging - Definitieve vaststelling

Goedgekeurd

9. Rooilijnplan Grotestraat (vanaf Warvinge richting Zuienkerke) - Wijziging - Definitieve vaststelling
op 17 juni 2021 werd het rooilijnplan 'Grotestraat te 8420 De Haan/ traject Richting Nieuwmunster voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan met bijlagen werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Het rooilijnplan wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd ter definitieve vaststelling.

Onteigeningsplan Grotestraat (vanaf Warvinge tot grens met Zuienkerke) - Vaststelling verslag openbaar onderzoek

Goedgekeurd

10. Onteigeningsplan Grotestraat (vanaf Warvinge tot grens met Zuienkerke) - Vaststelling verslag openbaar onderzoek
Het voorlopig vastgesteld onteigeningsbesluit dd.17.06.2021 met bijlagen werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. De gemeenteraad wordt gevraagd het verslag nopens het openbaar onderzoek vast te stellen.

Onteigeningsplan Grotestraat (vanaf Warvinge tot grens met Zuienkerke) - Definitief onteigeningsbesluit

Goedgekeurd

11. Onteigeningsplan Grotestraat (vanaf Warvinge tot grens met Zuienkerke) - Definitief onteigeningsbesluit
op 17 juni 2021 werd het Onteigeningsplan 'Grotestraat te 8420 De Haan/ traject Richting Nieuwmunster voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan met bijlagen werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld tot het nemen van een definitief onteigeningsbesluit..

Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

Kennisneming

12. Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

<>1. Notulen gemeenteraadszitting dd. 02.09.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Veiligheid - Besluit van de burgemeester dd. 01.09.2021 - Bekrachtiging

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Brandweer - Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - Begroting 2022 en gemeentelijke toelage - Goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Gemeentesubsidies aan verenigingen - 2021 - Goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Overheidsopdrachten - Aankoop compacte huisvuilwagen - Raamakkoord Vlaamse overheid

Aankoop compacte huisvuilwagen vrachtwagen (euro 6 stap D) m ter vervanging van de huidige huisvuilwagen ( Euro 4 - 15 jaar oud). De vrachtwagen zal aangekocht worden via het raamakkoord tussen de Vlaamse Overheid en Volvo Trucks Belgium
Aankoop compacte huisvuilwagen vrachtwagen (euro 6 stap D) m ter vervanging van de huidige huisvuilwagen ( Euro 4 - 15 jaar oud). De vrachtwagen zal aangekocht worden via het raamakkoord tussen de Vlaamse Overheid en Volvo Trucks Belgium
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Agentschap MDK - Samenwerkingsovereenkomst herinrichting duinengebied en dierenpark Wenduine - goedkeuring

In opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust-afdeling Kust werd door het studiebureau Sweco een inrichtingsplan opgemaakt in overleg met de gemeente voor de duinen te Wenduine. De samenwerkingsovereenkomst, de plannen en de raming liggen ter inzage van de raadsleden in het dossier.
In opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust-afdeling Kust werd door het studiebureau Sweco een inrichtingsplan opgemaakt in overleg met de gemeente voor de duinen te Wenduine. De samenwerkingsovereenkomst, de plannen en de raming liggen ter inzage van de raadsleden in het dossier.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Patrimonium - Onderhandse verkoop van stroken grond gelegen in de bedding van de afgeschafte gedeelten van de buurtweg nr. 4 - Goedkeuring

De gemeenteraad besliste in zitting van 8 oktober 2020 tot definitieve afschaffing van twee gedeelten van de buurtweg nr. 4. De aangelanden werden in kennis gesteld van deze beslissing en de mogelijkheid geboden om een gedeelte van de afgeschafte delen van de buurtweg dat aan hun eigendom paalt aan te kopen. Een eigenaar heeft reeds op het voorstel ingegaan en gevraagd om de stroken grond aan zijn zoon te verkopen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de verkoop.
De gemeenteraad besliste in zitting van 8 oktober 2020 tot definitieve afschaffing van twee gedeelten van de buurtweg nr. 4. De aangelanden werden in kennis gesteld van deze beslissing en de mogelijkheid geboden om een gedeelte van de afgeschafte delen van de buurtweg dat aan hun eigendom paalt aan te kopen. Een eigenaar heeft reeds op het voorstel ingegaan en gevraagd om de stroken grond aan zijn zoon te verkopen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de verkoop.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Patrimonium - Aankoop in der minne van stroken grond langs de Grotestraat - Goedkeuring

Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een aantal onderhandelde voorstellen tot aankoop waarmee de eigenaars hebben ingestemd.
Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een aantal onderhandelde voorstellen tot aankoop waarmee de eigenaars hebben ingestemd.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Rooilijnplan Grotestraat (vanaf Warvinge richting Zuienkerke) - Wijziging - Definitieve vaststelling

op 17 juni 2021 werd het rooilijnplan 'Grotestraat te 8420 De Haan/ traject Richting Nieuwmunster voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan met bijlagen werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Het rooilijnplan wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd ter definitieve vaststelling.
op 17 juni 2021 werd het rooilijnplan 'Grotestraat te 8420 De Haan/ traject Richting Nieuwmunster voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan met bijlagen werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Het rooilijnplan wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd ter definitieve vaststelling.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Onteigeningsplan Grotestraat (vanaf Warvinge tot grens met Zuienkerke) - Vaststelling verslag openbaar onderzoek

Het voorlopig vastgesteld onteigeningsbesluit dd.17.06.2021 met bijlagen werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. De gemeenteraad wordt gevraagd het verslag nopens het openbaar onderzoek vast te stellen.
Het voorlopig vastgesteld onteigeningsbesluit dd.17.06.2021 met bijlagen werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. De gemeenteraad wordt gevraagd het verslag nopens het openbaar onderzoek vast te stellen.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Onteigeningsplan Grotestraat (vanaf Warvinge tot grens met Zuienkerke) - Definitief onteigeningsbesluit

op 17 juni 2021 werd het Onteigeningsplan 'Grotestraat te 8420 De Haan/ traject Richting Nieuwmunster voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan met bijlagen werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld tot het nemen van een definitief onteigeningsbesluit..
op 17 juni 2021 werd het Onteigeningsplan 'Grotestraat te 8420 De Haan/ traject Richting Nieuwmunster voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan met bijlagen werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld tot het nemen van een definitief onteigeningsbesluit..
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12. Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

Pdf-versie
Kennisneming