Gemeente De Haan

Gemeenteraad Gemeente De Haan

Gemeenteraad Gemeente De Haan

GEMEENTERAAD VAN 02 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Digitaal

Agendapunten

1. Notulen gemeenteraadszitting dd. 17.06.2021
2. Veiligheid - Besluit van de burgemeester dd. 24.06.2021 - Bekrachtiging
3. Financiën - Opvolgings- en financiële rapportering - 1e semester 2021 - Kennisneming
4. Gemeentelijke retributies - Verkoop van huisvuilzakken, gebruik van recyclagepark en ondergrondse containers - Goedkeuring
5. Intercommunales - IVBO - Buitengewone algemene vergadering - 03.11.2021 - Bespreking/goedkeuring
6. Intercommunales - IVBO - Bronophaling asbest - Goedkeuring
7. Intercommunales - IVBO - Beheer recyclagepark - Overname transport en verwerking - Goedkeuring
8. Intercommunales - WVI - Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis - Goedkeuring
9. Intercommunales - Vorming woonmaatschappij Blankenberge-De Haan-Zuienkerke - Advies
Tegen 1 januari 2023 dienen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor te vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Aan de bevoegde Vlaamse minister voor Wonen dient uiterlijk 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied naar voor geschoven. Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om gunstig advies te verlenen aan het voorstel tot vorming van een woonmaatschappij met werkingsgebied Blankenberge, De Haan, Zuienkerke.
10. T.M.V.W. - Uitvoeren wegen-, riolerings - en omgevingswerken - Grotestraat (tussen Stationsstraat / Nieuwe Steenweg en Warvinge / Groenestraat)
11. Patrimonium - Kosteloze overname van grond in de Mezenlaan en de Katterekelaan - Goedkeuring
Voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Mezenlaan en de Katterekelaan is het wenselijk om jegens een aantal eigenaars grond te verwerven. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van de stroken grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
12. Patrimonium - Kosteloze overname van een strook grond langs de Vosseslag - Goedkeuring
Met het oog op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken langs de Vosseslag is het wenselijk dat de gemeente strook grond verwerft. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van deze strook grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
13. Patrimonium - Aankoop in der minne van stroken grond langs de Grotestraat - Goedkeuring
Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een aantal onderhandelde voorstellen tot aankoop waarmee de eigenaars hebben ingestemd.
14. Patrimonium - Aankoop in der minne van een strook grond langs de Grotestraat - Goedkeuring
Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een akte die onder voorbehoud van goedkeuring is verleden.
15. Agentschap Zorg en Gezondheid - Samenwerkingsovereenkomst Bronopsporing COVID-19 - Verlenging
16. Lokaal Energie- en Klimaatpact - instap - Goedkeuring
17. Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

1. Notulen gemeenteraadszitting dd. 17.06.2021

Pdf-versie

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

2. Veiligheid - Besluit van de burgemeester dd. 24.06.2021 - Bekrachtiging

Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

3. Financiën - Opvolgings- en financiële rapportering - 1e semester 2021 - Kennisneming

Pdf-versie

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

4. Gemeentelijke retributies - Verkoop van huisvuilzakken, gebruik van recyclagepark en ondergrondse containers - Goedkeuring

Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

5. Intercommunales - IVBO - Buitengewone algemene vergadering - 03.11.2021 - Bespreking/goedkeuring

Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

6. Intercommunales - IVBO - Bronophaling asbest - Goedkeuring

Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

7. Intercommunales - IVBO - Beheer recyclagepark - Overname transport en verwerking - Goedkeuring

Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

8. Intercommunales - WVI - Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis - Goedkeuring

Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

9. Intercommunales - Vorming woonmaatschappij Blankenberge-De Haan-Zuienkerke - Advies

Tegen 1 januari 2023 dienen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor te vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Aan de bevoegde Vlaamse minister voor Wonen dient uiterlijk 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied naar voor geschoven. Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om gunstig advies te verlenen aan het voorstel tot vorming van een woonmaatschappij met werkingsgebied Blankenberge, De Haan, Zuienkerke.
Tegen 1 januari 2023 dienen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor te vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Aan de bevoegde Vlaamse minister voor Wonen dient uiterlijk 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied naar voor geschoven. Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om gunstig advies te verlenen aan het voorstel tot vorming van een woonmaatschappij met werkingsgebied Blankenberge, De Haan, Zuienkerke.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

10. T.M.V.W. - Uitvoeren wegen-, riolerings - en omgevingswerken - Grotestraat (tussen Stationsstraat / Nieuwe Steenweg en Warvinge / Groenestraat)

Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Hans Knudde, Marleen Maes, Ine Meesschaert,
  Totaal: 13
 • Tegen: Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, David Pieters,
  Totaal: 10
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

11. Patrimonium - Kosteloze overname van grond in de Mezenlaan en de Katterekelaan - Goedkeuring

Voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Mezenlaan en de Katterekelaan is het wenselijk om jegens een aantal eigenaars grond te verwerven. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van de stroken grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
Voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Mezenlaan en de Katterekelaan is het wenselijk om jegens een aantal eigenaars grond te verwerven. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van de stroken grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

12. Patrimonium - Kosteloze overname van een strook grond langs de Vosseslag - Goedkeuring

Met het oog op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken langs de Vosseslag is het wenselijk dat de gemeente strook grond verwerft. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van deze strook grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
Met het oog op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken langs de Vosseslag is het wenselijk dat de gemeente strook grond verwerft. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van deze strook grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

13. Patrimonium - Aankoop in der minne van stroken grond langs de Grotestraat - Goedkeuring

Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een aantal onderhandelde voorstellen tot aankoop waarmee de eigenaars hebben ingestemd.
Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een aantal onderhandelde voorstellen tot aankoop waarmee de eigenaars hebben ingestemd.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

14. Patrimonium - Aankoop in der minne van een strook grond langs de Grotestraat - Goedkeuring

Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een akte die onder voorbehoud van goedkeuring is verleden.
Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen jegens aangelanden. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een akte die onder voorbehoud van goedkeuring is verleden.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

15. Agentschap Zorg en Gezondheid - Samenwerkingsovereenkomst Bronopsporing COVID-19 - Verlenging

Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

16. Lokaal Energie- en Klimaatpact - instap - Goedkeuring

Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert,
  Totaal: 23
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

17. Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

Pdf-versie

Aanwezigen bij agendapunt

Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert, Franky Museeuw,

Sluiting van de zitting

De zitting is gesloten om 22:25