Gemeente De Haan

College Gemeente De Haan

College Gemeente De Haan

Besluitenlijst van College Gemeente De Haan, zitting van 01 okt 2021, 11:30 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN 01 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 11.30 uur.
Locatie:

Goedkeuring notulen dd. 23.09.2021

Goedgekeurd

1. Goedkeuring notulen dd. 23.09.2021

Geboortepremies

Goedgekeurd

2. Geboortepremies

Huwelijkspremies

Goedgekeurd

3. Huwelijkspremies

Huwelijksjubilea

Goedgekeurd

4. Huwelijksjubilea

Begraafplaatsen

Goedgekeurd

5. Begraafplaatsen

Bevolkings- en vreemdelingenregisters - Ambtshalve afschrijving

Goedgekeurd

6. Bevolkings- en vreemdelingenregisters - Ambtshalve afschrijving

Bevolkings- en vreemdelingenregisters - Ambtshalve afschrijving

Goedgekeurd

7. Bevolkings- en vreemdelingenregisters - Ambtshalve afschrijving

Bevolkings- en vreemdelingenregisters - Ambtshalve afschrijving

Goedgekeurd

8. Bevolkings- en vreemdelingenregisters - Ambtshalve afschrijving

Logistieke steun - 03.10.2021

Goedgekeurd

9. Logistieke steun - 03.10.2021

Logistieke steun - 03.10.2021

Goedgekeurd

10. Logistieke steun - 03.10.2021

Tentoonstelling - Wielingencentrum - 08 t/m 21.07.2022

Goedgekeurd

11. Tentoonstelling - Wielingencentrum - 08 t/m 21.07.2022

Creatieve Noordzeevrouwen - Wielingen - 12.12.2021

Goedgekeurd

12. Creatieve Noordzeevrouwen - Wielingen - 12.12.2021

Feest 55plus - 18.11.2021

Goedgekeurd

13. Feest 55plus - 18.11.2021

Uitgaven feestelijkheden

Goedgekeurd

14. Uitgaven feestelijkheden

Halloweenkermis Wenduine (29/10 - 02/11) & De Haan (05/11 - 08/11)

Goedgekeurd

15. Halloweenkermis Wenduine (29/10 - 02/11) & De Haan (05/11 - 08/11)

Time For Others - Pop-Hippodroom - 30 en 31.10.2021

Goedgekeurd

16. Time For Others - Pop-Hippodroom - 30 en 31.10.2021

Vzw Actief Wenduine - Halloween - 31.10.2021

Goedgekeurd

17. Vzw Actief Wenduine - Halloween - 31.10.2021

Brochure Zalig Culinair - Druk- en verdelingskosten

Goedgekeurd

18. Brochure Zalig Culinair - Druk- en verdelingskosten

Speelpleinwerking - Zomer 2021

Goedgekeurd

19. Speelpleinwerking - Zomer 2021

Speelpleinwerking - Herfstvakantie - 02 t/m 05.11.2021

Goedgekeurd

20. Speelpleinwerking - Herfstvakantie - 02 t/m 05.11.2021

Vrije Basisschool De Zeeboon - Diverse ritten - 10 en 17.02.2022

Goedgekeurd

21. Vrije Basisschool De Zeeboon - Diverse ritten - 10 en 17.02.2022

Vrije Basisschool De Zeeboon - Wonderbos - 22.10.2021

Goedgekeurd

22. Vrije Basisschool De Zeeboon - Wonderbos - 22.10.2021

Leveren en plaatsen van speelzone Sint Clemens Klemskerke - Lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Goedgekeurd

23. Leveren en plaatsen van speelzone Sint Clemens Klemskerke - Lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Leveren en plaatsen van een speeltoestel in speelzone Warvinge Vlissegem - Lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Goedgekeurd

24. Leveren en plaatsen van een speeltoestel in speelzone Warvinge Vlissegem - Lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Opvraging bevolkingsregister - Adresgegevens kinderen 2011 tot en met 2018

Goedgekeurd

25. Opvraging bevolkingsregister - Adresgegevens kinderen 2011 tot en met 2018

Vorming omgevingsvergunningen - Webtoepassing Vergunningen.NET - CEVI

Goedgekeurd

26. Vorming omgevingsvergunningen - Webtoepassing Vergunningen.NET - CEVI

Plaatsen glaspanelen - Leopoldlaan 22

Akkoord met voorstel

27. Plaatsen glaspanelen - Leopoldlaan 22

Oprichten eengezinswoning - Maurice Maeterlincklaan 17

Akkoord met voorstel

28. Oprichten eengezinswoning - Maurice Maeterlincklaan 17

Verbouwen stalling en renoveren berging/schapenstal - Brugse Baan 7

Akkoord met voorstel

29. Verbouwen stalling en renoveren berging/schapenstal - Brugse Baan 7

Bvba Jokkebrok - Slopen bestaande gebouwen en oprichten meergezinswoning - De Bruynehelling 15

Kennisneming

30. Bvba Jokkebrok - Slopen bestaande gebouwen en oprichten meergezinswoning - De Bruynehelling 15

wijzigen aantal woongelegenheden (regularisatie) - Square Josephine Charlotte 12 - Beroep

Kennisneming

31. wijzigen aantal woongelegenheden (regularisatie) - Square Josephine Charlotte 12 - Beroep

Wijzigen handelszaak naar woongelegenheid - Van Gansberghehelling 1 - Beroep

Kennisneming

32. Wijzigen handelszaak naar woongelegenheid - Van Gansberghehelling 1 - Beroep

Oprichten veranda en constructie voor zonnepanelen - Driftweg 13

Geweigerd

33. Oprichten veranda en constructie voor zonnepanelen - Driftweg 13

Wijzigen verkavelingsvoorschriften - Nieuwe Steenweg

Geweigerd

34. Wijzigen verkavelingsvoorschriften - Nieuwe Steenweg

Afvalbeheer - Sensibilisering - Voorstel

Goedgekeurd

35. Afvalbeheer - Sensibilisering - Voorstel

Tijdelijke wegvergunningen - Vaststelling ontvangsten

Goedgekeurd

36. Tijdelijke wegvergunningen - Vaststelling ontvangsten

Groep Danneels - Verharden openbaar domein - Batterijstraat 9A, B, C, D, E, F, G en H

Goedgekeurd

37. Groep Danneels - Verharden openbaar domein - Batterijstraat 9A, B, C, D, E, F, G en H

Cinema Rio - Aanvulling brandcentrale

Goedgekeurd

38. Cinema Rio - Aanvulling brandcentrale

De Lijn - Spoorvernieuwing Wenduine-Centrum - Opbreken voetpad noordzijde spoorbedding

Goedgekeurd

39. De Lijn - Spoorvernieuwing Wenduine-Centrum - Opbreken voetpad noordzijde spoorbedding

Fluvius - Uitbreiden LS net - Van Eycklaan/Rembrandtlaan

Goedgekeurd

40. Fluvius - Uitbreiden LS net - Van Eycklaan/Rembrandtlaan

Tijdelijke politieverordening nav manifestaties tijdens maand oktober 2021 - Aanvulling

Goedgekeurd

41. Tijdelijke politieverordening nav manifestaties tijdens maand oktober 2021 - Aanvulling

APW - Voorbehouden parkeerplaats mindervaliden / Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen - Jan Devosstraat

Goedgekeurd

42. APW - Voorbehouden parkeerplaats mindervaliden / Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen - Jan Devosstraat

APW - Onderbroken streep - Leopoldplein

Goedgekeurd

43. APW - Onderbroken streep - Leopoldplein

Openbare verlichting - Aanpassing brandregime - Winterregime

Goedgekeurd

44. Openbare verlichting - Aanpassing brandregime - Winterregime

Aanwerving coördinator patrimonium - Kennisname en vaststelling rangorde

Goedgekeurd

45. Aanwerving coördinator patrimonium - Kennisname en vaststelling rangorde

Aanwerving afdelingshoofd ruimtelijke omgeving - Opmaak functiebeschrijving

Goedgekeurd

46. Aanwerving afdelingshoofd ruimtelijke omgeving - Opmaak functiebeschrijving

Ziekteverloven

Kennisneming

47. Ziekteverloven

Definitieve vastleggingen

Goedgekeurd

48. Definitieve vastleggingen

Facturen

Goedgekeurd

49. Facturen

Verkoopfacturen

Goedgekeurd

50. Verkoopfacturen

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren rol - Parkeren blauwe zone - Aanslagjaar 2021

Goedgekeurd

51. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren rol - Parkeren blauwe zone - Aanslagjaar 2021

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren rol - Aanplakborden - Aanslagjaar 2021

Goedgekeurd

52. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren rol - Aanplakborden - Aanslagjaar 2021

<>1. Goedkeuring notulen dd. 23.09.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Geboortepremies

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Huwelijkspremies

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Huwelijksjubilea

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Begraafplaatsen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Bevolkings- en vreemdelingenregisters - Ambtshalve afschrijving

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Bevolkings- en vreemdelingenregisters - Ambtshalve afschrijving

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Bevolkings- en vreemdelingenregisters - Ambtshalve afschrijving

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Logistieke steun - 03.10.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Logistieke steun - 03.10.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Tentoonstelling - Wielingencentrum - 08 t/m 21.07.2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12. Creatieve Noordzeevrouwen - Wielingen - 12.12.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13. Feest 55plus - 18.11.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Uitgaven feestelijkheden

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. Halloweenkermis Wenduine (29/10 - 02/11) & De Haan (05/11 - 08/11)

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16. Time For Others - Pop-Hippodroom - 30 en 31.10.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17. Vzw Actief Wenduine - Halloween - 31.10.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18. Brochure Zalig Culinair - Druk- en verdelingskosten

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19. Speelpleinwerking - Zomer 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20. Speelpleinwerking - Herfstvakantie - 02 t/m 05.11.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21. Vrije Basisschool De Zeeboon - Diverse ritten - 10 en 17.02.2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22. Vrije Basisschool De Zeeboon - Wonderbos - 22.10.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23. Leveren en plaatsen van speelzone Sint Clemens Klemskerke - Lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24. Leveren en plaatsen van een speeltoestel in speelzone Warvinge Vlissegem - Lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25. Opvraging bevolkingsregister - Adresgegevens kinderen 2011 tot en met 2018

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26. Vorming omgevingsvergunningen - Webtoepassing Vergunningen.NET - CEVI

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27. Plaatsen glaspanelen - Leopoldlaan 22

Pdf-versie
Akkoord met voorstel

<>28. Oprichten eengezinswoning - Maurice Maeterlincklaan 17

Pdf-versie
Akkoord met voorstel

<>29. Verbouwen stalling en renoveren berging/schapenstal - Brugse Baan 7

Pdf-versie
Akkoord met voorstel

<>30. Bvba Jokkebrok - Slopen bestaande gebouwen en oprichten meergezinswoning - De Bruynehelling 15

Pdf-versie
Kennisneming

<>31. wijzigen aantal woongelegenheden (regularisatie) - Square Josephine Charlotte 12 - Beroep

Pdf-versie
Kennisneming

<>32. Wijzigen handelszaak naar woongelegenheid - Van Gansberghehelling 1 - Beroep

Pdf-versie
Kennisneming

<>33. Oprichten veranda en constructie voor zonnepanelen - Driftweg 13

Pdf-versie
Geweigerd

<>34. Wijzigen verkavelingsvoorschriften - Nieuwe Steenweg

Pdf-versie
Geweigerd

<>35. Afvalbeheer - Sensibilisering - Voorstel

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36. Tijdelijke wegvergunningen - Vaststelling ontvangsten

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37. Groep Danneels - Verharden openbaar domein - Batterijstraat 9A, B, C, D, E, F, G en H

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38. Cinema Rio - Aanvulling brandcentrale

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39. De Lijn - Spoorvernieuwing Wenduine-Centrum - Opbreken voetpad noordzijde spoorbedding

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40. Fluvius - Uitbreiden LS net - Van Eycklaan/Rembrandtlaan

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41. Tijdelijke politieverordening nav manifestaties tijdens maand oktober 2021 - Aanvulling

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42. APW - Voorbehouden parkeerplaats mindervaliden / Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen - Jan Devosstraat

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43. APW - Onderbroken streep - Leopoldplein

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44. Openbare verlichting - Aanpassing brandregime - Winterregime

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45. Aanwerving coördinator patrimonium - Kennisname en vaststelling rangorde

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46. Aanwerving afdelingshoofd ruimtelijke omgeving - Opmaak functiebeschrijving

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47. Ziekteverloven

Pdf-versie
Kennisneming

<>48. Definitieve vastleggingen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49. Facturen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50. Verkoopfacturen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren rol - Parkeren blauwe zone - Aanslagjaar 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren rol - Aanplakborden - Aanslagjaar 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd