Gemeente De Haan

College Gemeente De Haan

College Gemeente De Haan

Besluitenlijst van College Gemeente De Haan, zitting van 07 okt 2021, 21:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN 07 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur.
Locatie:

Goedkeuring notulen dd. 01.10.2021

Goedgekeurd

1. Goedkeuring notulen dd. 01.10.2021

Geboortepremies

Goedgekeurd

2. Geboortepremies

Huwelijkspremies

Goedgekeurd

3. Huwelijkspremies

Huwelijksjubilea

Goedgekeurd

4. Huwelijksjubilea

Culturele manifestaties 2021-2022 - Wijziging

Goedgekeurd

5. Culturele manifestaties 2021-2022 - Wijziging

Sneukeltoer en toneelvoorstellingen 2021-2022 - Terugbetaling

Goedgekeurd

6. Sneukeltoer en toneelvoorstellingen 2021-2022 - Terugbetaling

Schaakkring De Haan - logistieke steun - 16.10.2021

Goedgekeurd

7. Schaakkring De Haan - logistieke steun - 16.10.2021

Lions Club - Logistieke steun - 06.11.2021

Goedgekeurd

8. Lions Club - Logistieke steun - 06.11.2021

VBS De Zeeboon - Logistieke steun - 24.12.2021

Goedgekeurd

9. VBS De Zeeboon - Logistieke steun - 24.12.2021

Gebruik 't Schelpestik - 16.11.2021

Goedgekeurd

10. Gebruik 't Schelpestik - 16.11.2021

NSB afdeling Wenduine - Wielingencentrum - 24.11.2021

Goedgekeurd

11. NSB afdeling Wenduine - Wielingencentrum - 24.11.2021

Gezinsbond Wenduine - Wielingencentrum - 27.11.2021

Goedgekeurd

12. Gezinsbond Wenduine - Wielingencentrum - 27.11.2021

Femma Klemskerke - 't Schelpestik - 15.12.2021

Goedgekeurd

13. Femma Klemskerke - 't Schelpestik - 15.12.2021

Duinsenioren/Duynedansers - Wielingencentrum - 24.12.2021

Goedgekeurd

14. Duinsenioren/Duynedansers - Wielingencentrum - 24.12.2021

Gebruik 't Schelpestik - 09.04.2022

Goedgekeurd

15. Gebruik 't Schelpestik - 09.04.2022

Gebruik O.C. d'Annexe - Wijziging - 26.11.2022

Goedgekeurd

16. Gebruik O.C. d'Annexe - Wijziging - 26.11.2022

Natuurpunt De Haan - 't Schelpestik - Onwaarde

Goedgekeurd

17. Natuurpunt De Haan - 't Schelpestik - Onwaarde

Organisatie Plechtigheden 1, 11 en 15 november 2021

Goedgekeurd

18. Organisatie Plechtigheden 1, 11 en 15 november 2021

55plus Feest - 18.11.2021

Goedgekeurd

19. 55plus Feest - 18.11.2021

Uitgaven feestelijkheden

Goedgekeurd

20. Uitgaven feestelijkheden

Nieuwjaarsreceptie personeel en genodigden / Nieuwjaarsdrink bevolking - 2022

Goedgekeurd

21. Nieuwjaarsreceptie personeel en genodigden / Nieuwjaarsdrink bevolking - 2022

The Christmas Fun Run - 23.12.2021

Goedgekeurd

22. The Christmas Fun Run - 23.12.2021

Sportel-programma "Beweeg zoals je bent" - Najaar 2021

Goedgekeurd

23. Sportel-programma "Beweeg zoals je bent" - Najaar 2021

ZVC Wenduine - Essenza Cup - 21.05.2022

Goedgekeurd

24. ZVC Wenduine - Essenza Cup - 21.05.2022

TC Park Astrid - Tijdelijke losse constructie terras winterperiode

Verdaagd

25. TC Park Astrid - Tijdelijke losse constructie terras winterperiode

Halloween - 'Kippenvel ambetand' - 30.10.2021

Goedgekeurd

26. Halloween - 'Kippenvel ambetand' - 30.10.2021

VBS Heilig Hart - Oostende - 28.10.2021

Goedgekeurd

27. VBS Heilig Hart - Oostende - 28.10.2021

Subsidieverdeling jeugdwerk - 3e kwartaal 2021

Goedgekeurd

28. Subsidieverdeling jeugdwerk - 3e kwartaal 2021

Aannemingen Vanlerberghe - Bronbemaling noodzakelijk voor de aanleg van rioleringen - Klasse 3 - Katterekelaan

Kennisneming

29. Aannemingen Vanlerberghe - Bronbemaling noodzakelijk voor de aanleg van rioleringen - Klasse 3 - Katterekelaan

Aquafin - Tijdelijke grondwaterwinning klasse 2 - Ringlaan - Sluiten openbaar onderzoek en advies

Gunstig advies

30. Aquafin - Tijdelijke grondwaterwinning klasse 2 - Ringlaan - Sluiten openbaar onderzoek en advies

Natuurpunt Beheer - Uitvoeren werken aan de duinen - Nieuwe Rijksweg

Akkoord met voorstel

31. Natuurpunt Beheer - Uitvoeren werken aan de duinen - Nieuwe Rijksweg

Bouwkantoor Danneels nv - Oprichten veertien aaneengesloten eengezinswoningen - Emile Verhaerenlaan 2 t.e.m. 28

Akkoord met voorstel

32. Bouwkantoor Danneels nv - Oprichten veertien aaneengesloten eengezinswoningen - Emile Verhaerenlaan 2 t.e.m. 28

Wijzigen terreinniveau - Duiveketestraat

Akkoord met voorstel

33. Wijzigen terreinniveau - Duiveketestraat

Verbouwen en uitbreiden bestaande woning - Vosseslag 31

Akkoord met voorstel

34. Verbouwen en uitbreiden bestaande woning - Vosseslag 31

Straatnaamgeving - Verkaveling gelegen nabij de Kardinaal Mercierlaan - PV van sluiting openbaar onderzoek

Kennisneming

35. Straatnaamgeving - Verkaveling gelegen nabij de Kardinaal Mercierlaan - PV van sluiting openbaar onderzoek

Bijzondere muziektoelating ZVC Paname - Leopoldplein - 26 en 30.12.2021

Goedgekeurd

36. Bijzondere muziektoelating ZVC Paname - Leopoldplein - 26 en 30.12.2021

Bijzondere muziektoelating Windhaan vzw - Fin de Saison - 16.10.2021

Goedgekeurd

37. Bijzondere muziektoelating Windhaan vzw - Fin de Saison - 16.10.2021

Renovatie gemeentehuis - Gunning

Verdaagd

38. Renovatie gemeentehuis - Gunning

Herinrichten Grotestraat tussen Stationsstraat en Groenestraat - Goedkeuring gunningsvoorstel

Goedgekeurd

39. Herinrichten Grotestraat tussen Stationsstraat en Groenestraat - Goedkeuring gunningsvoorstel

Aanleggen dubbelrichtingsfietspad en uitvoeren wegen- en rioleringswerken gedeelte Grotestraat tussen Warvinge en gemeentegrens Zuienkerke - Goedkeuring gunningsvoorstel

Goedgekeurd

40. Aanleggen dubbelrichtingsfietspad en uitvoeren wegen- en rioleringswerken gedeelte Grotestraat tussen Warvinge en gemeentegrens Zuienkerke - Goedkeuring gunningsvoorstel

Uitvoeren herstellingswerken diverse straten Wenduine-Centrum - Vorderingsstaat nr. 1 - Eindstaat

Goedgekeurd

41. Uitvoeren herstellingswerken diverse straten Wenduine-Centrum - Vorderingsstaat nr. 1 - Eindstaat

De Lijn - Spoorvernieuwing Wenduine-Centrum - Opbreken voetpad noordzijde spoorbedding

42. De Lijn - Spoorvernieuwing Wenduine-Centrum - Opbreken voetpad noordzijde spoorbedding

Herstellingswerken Noordzeelaan tussen Joseph Knuddestraat en Manitobastraat - Afrekening

Goedgekeurd

43. Herstellingswerken Noordzeelaan tussen Joseph Knuddestraat en Manitobastraat - Afrekening

Restauratie Hubertmolen Wenduine - Verlengen termijn aanvraag subsidie

Kennisneming

44. Restauratie Hubertmolen Wenduine - Verlengen termijn aanvraag subsidie

Tijdelijke politieverordening n.a.v. activiteiten tijdens de maand oktober en november

Goedgekeurd

45. Tijdelijke politieverordening n.a.v. activiteiten tijdens de maand oktober en november

APW - Parkeerverbod - Groenestraat

Verdaagd

46. APW - Parkeerverbod - Groenestraat

Renovatie Molenaarshuis Hubertmolen - EBP-attest

Goedgekeurd

47. Renovatie Molenaarshuis Hubertmolen - EBP-attest

Farys - Gemeentelijke tarieven sanering voor 2022

Goedgekeurd

48. Farys - Gemeentelijke tarieven sanering voor 2022

Ziekteverloven

Kennisneming

49. Ziekteverloven

Spontane sollicitaties

Kennisneming

50. Spontane sollicitaties

Vrijwillige en onbezoldigde stage

Goedgekeurd

51. Vrijwillige en onbezoldigde stage

Overdracht strandtentstaanplaats 4046 - Wijziging

Goedgekeurd

52. Overdracht strandtentstaanplaats 4046 - Wijziging

Definitieve vastleggingen

Goedgekeurd

53. Definitieve vastleggingen

Facturen

Goedgekeurd

54. Facturen

Verkoopfacturen

Goedgekeurd

55. Verkoopfacturen

Bezwaren

Goedgekeurd

56. Bezwaren

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren rol - Openluchtrecreatieve verblijven + milieu - Aanslagjaar 2021

Goedgekeurd

57. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren rol - Openluchtrecreatieve verblijven + milieu - Aanslagjaar 2021

Sitmedia SA - Bezwaar reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020

Akkoord met voorstel

58. Sitmedia SA - Bezwaar reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020

Openbare financiën - Thesaurietekort 2021

Goedgekeurd

59. Openbare financiën - Thesaurietekort 2021

<>1. Goedkeuring notulen dd. 01.10.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Geboortepremies

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Huwelijkspremies

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Huwelijksjubilea

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Culturele manifestaties 2021-2022 - Wijziging

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Sneukeltoer en toneelvoorstellingen 2021-2022 - Terugbetaling

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Schaakkring De Haan - logistieke steun - 16.10.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Lions Club - Logistieke steun - 06.11.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. VBS De Zeeboon - Logistieke steun - 24.12.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Gebruik 't Schelpestik - 16.11.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. NSB afdeling Wenduine - Wielingencentrum - 24.11.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12. Gezinsbond Wenduine - Wielingencentrum - 27.11.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13. Femma Klemskerke - 't Schelpestik - 15.12.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Duinsenioren/Duynedansers - Wielingencentrum - 24.12.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. Gebruik 't Schelpestik - 09.04.2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16. Gebruik O.C. d'Annexe - Wijziging - 26.11.2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17. Natuurpunt De Haan - 't Schelpestik - Onwaarde

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18. Organisatie Plechtigheden 1, 11 en 15 november 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19. 55plus Feest - 18.11.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20. Uitgaven feestelijkheden

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21. Nieuwjaarsreceptie personeel en genodigden / Nieuwjaarsdrink bevolking - 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22. The Christmas Fun Run - 23.12.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23. Sportel-programma "Beweeg zoals je bent" - Najaar 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24. ZVC Wenduine - Essenza Cup - 21.05.2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25. TC Park Astrid - Tijdelijke losse constructie terras winterperiode

Pdf-versie
Verdaagd

<>26. Halloween - 'Kippenvel ambetand' - 30.10.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27. VBS Heilig Hart - Oostende - 28.10.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28. Subsidieverdeling jeugdwerk - 3e kwartaal 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29. Aannemingen Vanlerberghe - Bronbemaling noodzakelijk voor de aanleg van rioleringen - Klasse 3 - Katterekelaan

Pdf-versie
Kennisneming

<>30. Aquafin - Tijdelijke grondwaterwinning klasse 2 - Ringlaan - Sluiten openbaar onderzoek en advies

Pdf-versie
Gunstig advies

<>31. Natuurpunt Beheer - Uitvoeren werken aan de duinen - Nieuwe Rijksweg

Pdf-versie
Akkoord met voorstel

<>32. Bouwkantoor Danneels nv - Oprichten veertien aaneengesloten eengezinswoningen - Emile Verhaerenlaan 2 t.e.m. 28

Pdf-versie
Akkoord met voorstel

<>33. Wijzigen terreinniveau - Duiveketestraat

Pdf-versie
Akkoord met voorstel

<>34. Verbouwen en uitbreiden bestaande woning - Vosseslag 31

Pdf-versie
Akkoord met voorstel

<>35. Straatnaamgeving - Verkaveling gelegen nabij de Kardinaal Mercierlaan - PV van sluiting openbaar onderzoek

Pdf-versie
Kennisneming

<>36. Bijzondere muziektoelating ZVC Paname - Leopoldplein - 26 en 30.12.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37. Bijzondere muziektoelating Windhaan vzw - Fin de Saison - 16.10.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38. Renovatie gemeentehuis - Gunning

Pdf-versie
Verdaagd

<>39. Herinrichten Grotestraat tussen Stationsstraat en Groenestraat - Goedkeuring gunningsvoorstel

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40. Aanleggen dubbelrichtingsfietspad en uitvoeren wegen- en rioleringswerken gedeelte Grotestraat tussen Warvinge en gemeentegrens Zuienkerke - Goedkeuring gunningsvoorstel

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41. Uitvoeren herstellingswerken diverse straten Wenduine-Centrum - Vorderingsstaat nr. 1 - Eindstaat

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42. De Lijn - Spoorvernieuwing Wenduine-Centrum - Opbreken voetpad noordzijde spoorbedding

Pdf-versie

<>43. Herstellingswerken Noordzeelaan tussen Joseph Knuddestraat en Manitobastraat - Afrekening

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44. Restauratie Hubertmolen Wenduine - Verlengen termijn aanvraag subsidie

Pdf-versie
Kennisneming

<>45. Tijdelijke politieverordening n.a.v. activiteiten tijdens de maand oktober en november

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46. APW - Parkeerverbod - Groenestraat

Pdf-versie
Verdaagd

<>47. Renovatie Molenaarshuis Hubertmolen - EBP-attest

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48. Farys - Gemeentelijke tarieven sanering voor 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49. Ziekteverloven

Pdf-versie
Kennisneming

<>50. Spontane sollicitaties

Pdf-versie
Kennisneming

<>51. Vrijwillige en onbezoldigde stage

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52. Overdracht strandtentstaanplaats 4046 - Wijziging

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>53. Definitieve vastleggingen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>54. Facturen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>55. Verkoopfacturen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>56. Bezwaren

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>57. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren rol - Openluchtrecreatieve verblijven + milieu - Aanslagjaar 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>58. Sitmedia SA - Bezwaar reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020

Pdf-versie
Akkoord met voorstel

<>59. Openbare financiën - Thesaurietekort 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd