Gemeente De Haan

College Gemeente De Haan

COLLEGE VAN 03 SEP 2021


21. Tijdelijke politieverordening nav manifestaties september 2021 - Aanvulling

Pdf versie

Aanwezigen bij agendapunt

Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Vercruyce, Franky Museeuw, Willy Vansteenkiste,