Gemeente De Haan

College Gemeente De Haan

COLLEGE VAN 09 JUL 2021


22. Tijdelijke politieverordening n.a.v. activiteiten tijdens maanden juli (aanvulling) en augustus 2021

Pdf versie

Aanwezigen bij agendapunt

Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Marleen Vercruyce, Willy Vansteenkiste, Wilfried Vandaele, Mathieu Delbarge, Christine Beirens,