Gemeente De Haan

College Gemeente De Haan

COLLEGE VAN 09 SEP 2021


30. Tijdelijke politieverordening n.a.v. de werkzaamheden aan de strandhoofden strand Wenduine

Pdf versie

Aanwezigen bij agendapunt

Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Vercruyce, Franky Museeuw, Willy Vansteenkiste,