Gemeente De Haan

College Gemeente De Haan

COLLEGE VAN 09 SEP 2021


31. Tijdelijke politieverordening n.a.v. de herinrichting van de Vosseslag - Aanvulling

Pdf versie

Aanwezigen bij agendapunt

Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Vercruyce, Franky Museeuw, Willy Vansteenkiste,