Gemeente De Haan

College Gemeente De Haan

COLLEGE VAN 19 AUG 2021


32. APW - Voorbehouden parkeerruimte voor vrachtauto’s en autocars - Lindenlaan

Pdf versie
4 APW - Voorbehouden parkeerruimte vrachtauto’s en autocars - Lindenlaan

Aanwezigen bij agendapunt

Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Vercruyce, Franky Museeuw, Willy Vansteenkiste,