Gemeente De Haan

College Gemeente De Haan

COLLEGE VAN 22 JUL 2021


22. Tijdelijke politieverordening n.a.v. activiteiten tijdens maanden juli (aanvulling) en augustus 2021 - Wijziging

Pdf versie

Aanwezigen bij agendapunt

Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Marleen Vercruyce, Franky Museeuw, Willy Vansteenkiste,