Gemeente De Haan

College Gemeente De Haan

COLLEGE VAN 26 AUG 2021


22. Tijdelijke politieverordening n.a.v. manifestaties tijdens maand september 2021

Pdf versie

Aanwezigen bij agendapunt

Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Vercruyce, Franky Museeuw, Willy Vansteenkiste,