Agenda van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW De Haan, zitting van 02 sep 2021, 00:00 uur

Pdf-versie

1. Notulen zitting Raad van Maatschappelijk Welzijn dd. 17.06.2021

2. Financiën - Opvolgings- en financiële rapportering - 1e semester 2021 - Kennisneming

3. Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties