OCMW De Haan

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW De Haan

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW De Haan

Besluitenlijst van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW De Haan, zitting van 02 sep 2021, 20:18 uur.

Pdf-versie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 02 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 20.18 uur.
Locatie: Digitaal

Notulen zitting Raad van Maatschappelijk Welzijn dd. 17.06.2021

Goedgekeurd

1. Notulen zitting Raad van Maatschappelijk Welzijn dd. 17.06.2021

Financiën - Opvolgings- en financiële rapportering - 1e semester 2021 - Kennisneming

Kennisneming

2. Financiën - Opvolgings- en financiële rapportering - 1e semester 2021 - Kennisneming

Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

Kennisneming

3. Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

<>1. Notulen zitting Raad van Maatschappelijk Welzijn dd. 17.06.2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Financiën - Opvolgings- en financiële rapportering - 1e semester 2021 - Kennisneming

Pdf-versie
Kennisneming

<>3. Mededelingen - Mondelinge en schriftelijke interpellaties

Pdf-versie
Kennisneming